Wie adviseert de bedrijfsadviseur over het redden van ondernemingen ?

De rubriek "veel gestelde vragen" op de Dyzosite richt zich tot ondernemers en tot belangstellenden met een beperkte juridische voorkennis. We vermijden zoveel mogelijk uitzonderingen en vaktermen. Wie dat leest moet te weten komen wat de mogelijkheden zijn, maar blijft aangewezen op juridische en economische expertise die van buiten de zaak moet aangetrokken worden. Is het dat wat je zoekt, blijf dan op deze site.

De wet werkt sedert 1/4/2009 en is vanaf 1/8/2013 grondig bijgestuurd, zodat tal van bedrijfsadviseurs zelf met tal van vragen zitten. Om hen in staat te stellen zo snel mogelijk een aantal zaken na te kijken en te leunen op de praktijkervaring van specialisten heeft het CAP-netwerk Vlaanderen, met UNIZO als belangrijke gangmaker, een online vraagbaak geopend. Die site is gericht op deskundigen met economisch-juridische scholing. Ze gaat in op praktijkgevallen en kwesties die de rechters of de pleitbezorgers van de ondernemer die beroep doet op de WCO of zijn schuldeisers zeker zullen boeien. Hoe kan de maatschappij erover waken dat de WCO geen oneigenlijk gebruik genereert ? Wat is de positie van de banken in de wco ? Zijn er al uitspraken in hoger beroep ? Welke tendenzen vertonen zich in de rechtspraak ? Hoeveel aanvragen zijn er en uit welke sectoren komen die ? Je vindt dit soort antwoorden op de site www.wco.be.

Dyzo is ook een kenniscentrum inzake ondernemerschap op moeilijke momenten. Met een praktijkopleiding gericht op deskundigen versterkt ze de steun die ondernemers van hun adviseurs mogen verwachten.


Wie adviseert de bedrijfsadviseur over het redden van ondernemingen ?

CAP-netwerk  staat voor "Continuïteit, Assistentie, Preventie". Er is zo'n netwerk in Vlaanderen en een in Wallonië. Het CAP netwerk Vlaanderen wordt voorgezeten door professor Melissa Van Meenen, van de universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in solventierecht. Het CAP-Netwerk Vlaanderen wil een multidisciplinair kenniscentrum uitbouwen rond de WCO.

Onderzoek in 2011 leerde dat slechts een op de zes ondernemers in moeilijkheden de wet op de continuïteit van de ondernemingen (opvolger gerechtelijk akkoord) kent. Ondernemers met een zaak die het niet zo goed doet én hun schuldeisers met een onderneming zijn gediend met een betere kennis van deze wet. Een van de doelstellingen van het CAP netwerk Vlaanderen is dan ook de wet bekend te maken. Het CAP-netwerk zal ook de knelpunten en de misbruiken van de wet inventariseren. Door de misbruiken te bestrijden verhogen immers de slaagkansen van de gebruikers die de wet met recht en reden inschakelen. Via voorstellen tot wetswijziging wil CAP ook waken over de rechten van de schuldeisers. De wetswijziging vanaf 1/8/2013 is mee door CAP geïnspireerd.