Welke verantwoordelijkheid legt de WCO bij de ondernemers ?

De verschillende scenario’s geschetst in vraag 3 zijn in vergelijking met een faillissement per definitie voordeliger. In elk geval krijgen zowel ondernemers als de rechtbank meer speelruimte om bedrijven in nood te redden.

Als ondernemer van een bedrijf in moeilijkheden moet je ook met deze wet een aantal innerlijke drempels overwinnen. Je moet vooreerst inzien dat je bedrijf er slecht aan toe is, en vervolgens de moed opbrengen om de koe bij de horens te vallen en tenslotte aanvaarden dat anderen merken dat je project dreigt te mislukken. In bepaalde scenario’s moet je aanvaarden dat de rechtbank over je schouder meekijkt als je in de problemen zit.

Er is wel een goede reden om je over hoger geschetste bezwaren heen te zetten. Schuldenlast werkt namelijk als een sneeuwbal. Als je te lang aarzelt om naar de rechter te stappen is je zaak niet meer te redden. Dan ben je zelf een deel van het probleem. Je hebt een belangrijke sleutel in handen om dit reddingsinstrument te laten werken. Als je niet weet waar te beginnen, zal Dyzo je op weg helpen.