Welke oplossingswegen biedt de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) ?

‘De wet op de continuïteit van de ondernemingen’ is vanaf 01/04/2009 in de plaats gekomen van de wet op het gerechtelijk akkoord. De wet biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden, tools om de onderneming te redden en het faillissement te vermijden.

De WCO valt uiteen in twee mogelijke procedures:

1)      Buitengerechtelijke procedure
De WCO laat toe om een minnelijk akkoord te zoeken met de schuldeisers zonder dat de rechter er bij betrokken is
2)      Gerechtelijke procedure
De gerechtelijke procedure, ook wel ‘gerechtelijke reorganisatie’ genoemd, valt uiteen in drie mogelijkheden:
1)      minnelijk akkoord
2)      collectief akkoord
3)      overdracht van de onderneming
 
Al deze mogelijkheden komen verder uitgebreid aan bod.