Wat zijn de slaagkansen als ik gebruik maak van de WCO?

Dat is moeilijk in te schatten en het hangt af van geval tot geval. Toch zijn er wel een aantal factoren die het succes van de WCO zullen beïnvloeden:

  • hoe sterker het dossier dat de ondernemer indient, hoe hoger de slaagkansen. De bevoegde rechtbank zal oordelen op basis van het dossier dat de onderneming in moeilijkheden indient. De ondernemer heeft dus zelf een grote invloed.
  • Het zal er op aankomen tijdig gebruik te maken van de wet. Indien men de financiële problemen te ver laat komen en te laat een beroep doet op de WCO, dan zal de rechtbank in de praktijk vaak moeten vaststellen dat de onderneming hopeloos verloren is. De wet is bedoeld voor rendabele ondernemingen die door omstandigheden tijdelijke financiële problemen hebben en niet zozeer ondernemingen met ernstige liquiditeitsproblemen door gecumuleerde verliezen uit het verleden. Ondernemingen die niet echt rendabel zijn en waar er dus geen spreekwoordelijk lichtje is op het einde van de tunnel, zullen vaak enkel nog beroep kunnen doen op de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag (zie verder).
  • de wetgeving toepassen is een zaak van de rechtbank. Aangezien recht toepassen geen droge wiskunde is, zal het ook afhangen hoe de rechters de wet interpreteren en toepassen en hoe meegaand ze zullen zijn.
  • vanaf 1/8/2013 kan de rechter een aanvraag WCO snel afwijzen bijvoorbeeld als de aanvraag enkel dient om een op til zijnd beslag tegen te werken, of om misdadigers de kans te geven met de buit op de vlucht te slaan en de sporen te wissen.