Wat is precies een faillissement?

Een faillissement is een bij wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Aanleiding voor het faillissement is met andere woorden het (financieel onvermogend zijn. Een faillissement heeft in de meeste gevallen niets met fraude en alles met een samenloop van omstandigheden te maken. De rechtbank van koophandel spreekt het faillissement uit. Hierna stelt de rechtbank een curator aan, aan wie de beschikking en het beheer over het vermogen van de schuldenaar wordt overgedragen. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van het vermogen van de gefailleerde, waarna de opbrengst wordt verdeeld.onder de schuldeisers.

In België bestaan er twee verwante regelingen die ook een situatie van insolvabiliteit moeten oplossen :

De wet op de continuïteit van de ondernemingen, waarbij de schuldeisers het insolvabele bedrijf tijd geven om zich te herstellen;
De collectieve schuldenregeling, waarbij er al 6 maand geen bedrijf meer mag zijn, en alle inkomsten van de aanvrager in handen komen van een schuldbemiddelaar tot de schuldenregeling afgewerkt is.
 
Juridische bron : De faillissementsprocedure wordt geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Belgisch Staatsblad 28 oktober 1997).