Wat moet een gefailleerde doen en toelaten tijdens de procedure ?

Dit moet een gefailleerde laten gebeuren :

  • De briefwisseling aan de gefailleerde gericht wordt afgegeven aan en geopend door de curator. Indien de gefailleerde aanwezig is mag hij de briefwisseling bijwonen. De brieven en berichten die niet uitsluitend betrekking hebben op de handelsactiviteiten van de gefailleerde, worden door de curator aan de gefailleerde bezorgd of opgestuurd  naar het adres dat de gefailleerde heeft opgegeven. Na de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen kan de gefailleerde natuurlijke persoon de rechter-commissaris verzoeken zelf de aan hem gerichte brieven of berichten te mogen openen. Bij weigering moet de rechter-commissaris zijn beslissing motiveren (art. 50). Opmerking: Briefwisseling gericht aan de gefailleerde om bijvoorbeeld zijn recht op de faillissementsuitkering te regelen blijven helaas soms te lang liggen bij de curator. Het is dan ook raadzaam regelmatig bij de curator te informeren naar je persoonlijke briefwisseling, om geen rechten te laten verloren gaan.
  • De gefailleerde zal ontboden worden door de curator om aanwezig te zijn bij de vaststelling en afsluiting van de boeken en bescheiden (art 54).

Dit moet een gefailleerde doen :

  • De gefailleerde moet zich steeds kunnen aanbieden op verzoek van de curator of de rechter-commissaris en hun alle vereiste inlichtingen verstrekken (art. 53).
  • Elke adreswijziging moet door de gefailleerde meegedeeld worden aan de curator (art. 53).
  • De rechter-commissaris kan de gefailleerde, diens werknemer en wie dan ook horen, zowel aangaande het onderzoek van de boeken en de boekhoudkundige bescheiden als aangaande de oorzaken en de omstandigheden van het faillissement (art 55).
  • Zijn eigen sociale rechten in orde brengen. De gefailleerde mag wel geen schulden in het faillissement betalen, maar dat maakt niet alles onmogelijk. Vaak zijn er oplossingen voor je sociale rechten die bijna niemand kent. Informeer je goed.

Advies : Een tijdelijk verblijf op een ander adres dan het adres gekend door de curator (bijvoorbeeld tijdens de vakantie) spreek je dus best op voorhand af met de curator om misverstanden te voorkomen.

De curator heeft voor naleving van deze verplichtingen een stok en een wortel. Hij kan strafrechtelijke sancties laten opleggen en hij kan al dan niet positief adviseren over een gebeurlijke verschoonbaarheid. Als gefailleerde neem je deze verplichtingen dus best ernstig.