Wat is er veranderd aan de wet waarmee ik mijn bedrijf kan beschermen tegen schuldeisers en vanaf wanneer ?

De wet op de continuïteit van de ondernemingen is op 9/2/2009 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van die wet bepaalt op 1/4/9 is op 31/3/9 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Je kan dus vanaf 1 april 2009 de bepalingen van die wet inroepen.

Vanaf 1 augustus 2013 verandert er een en ander aan de WCO. Deze bijsturing raakt zowel de materieelrechtelijke positie van de schuldenaars, de schuldeisers, de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten,… als de procedurele afwikkeling van een gerechtelijke reorganisatie.

Vanaf 1 mei 2018 zal het begrip 'handelaar' vervangen worden door het begrip 'ondernemer'. Dat zou betekenen dat iedereen die ondernemer is, in geval van financiële moeilijkheden bescherming zou kunnen krijgen tegen schuldeisers via gerechtelijke reorganisatie. Dus dan ook artsen, architecten, advocaten,;;; Vanaf die datum veranderen er nog tal van zaken, niet enkel in de WCO, maar ook in de faillissementswet. Lees meer over de nieuwe insolventiewet.

Dyzo bestudeert de praktische gevolgen van deze wijzigingen (doc, 29 KB) voor cijferberoepers en voor ondernemers en houdt je op de hoogte. Je vindt een paar belangrijke wijzigingen downloadbaar onder vorige link.