Zonder belastingsaangifte ben je kwetsbaarder

Ieder jaar duiken er in de pers berichten op over belastingsaangiften die niet ingediend zijn. Voor een eerste nalatigheid zijn er boetes van 50€ te verwachten, voor herhaald nalaten van het indienen van een aangifte kan dat oplopen tot 1250€. Daarmee stopt het niet, de fiscus kan het bedrag van de te betalen belastingen verhogen met 10% tot 200%.

Dat laatste wijst erop dat de belastingsadministratie je inkomen zelf mag bepalen als je geen aangifte doet. Officieel heet dat een "aanslag van ambtswege". Meestal is dat niet in jouw voordeel en wordt je belastingsschuld daardoor groter dan als je zelf voor een aangifte zorgt.

De fiscus vermoedt dat afkeer van administratie de belangrijkste oorzaak is van de massa niet-aangevers. Voor ondernemers ligt dat anders. Het vergt kennis van zaken om het inkomen van een zelfstandige correct vast te stellen. Daarom heeft bijna elke ondernemer een externe boekhouder. Ondernemers in moeilijkheden hebben het vaak moeilijk ook hun boekhouder te betalen, en die weigert dan ook vaak nog te werken zonder dat hij/zij ervoor betaald is. Als de boekhouder geen aangifte voor jouw zaak indient, riskeer jij dus boetes en aanrekening van een te hoog belastbaar inkomen. Zo groeien je betalingsproblemen nog sneller.

Het zijn niet enkel de belastingsdiensten die jouw inkomen nodig hebben. Tal van andere sociale zaken hangen af van een inkomensbewijs en worden problematisch als je dat bewijs niet hebt of als het inkomen onterecht hoog werd ingeschat door de FOD Financiën. Een paar voorbeelden om het belang van een correct en bewijsbaar inkomen aan te tonen :

  1. Je inkomen bepaalt ook de grootte van je sociale bijdragen. Het tarief van de sociale zekerheid voor zelfstandige is 21,5%/jaar. Vanaf 2015 voel je veel vlugger het effect van een inkomstenwijziging op je bijdrageplicht.
  2. Als je al een tijd je sociale bijdragen als zelfstandige niet meer hebt kunnen betalen stopt je ziekenfonds met het terugbetalen van je doktersconsultaties, medicijnen of je ziekenhuisopnames. Met een bewijs dat je inkomen van 2 jaar geleden onder een bepaalde grens lag (de grens was 12822€ voor het jaar 2013), kun je dit kosteloos weer in orde brengen. Zonder bewijs wordt je daarvoor vaak 2756€ aangerekend !
  3. Schulden aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen (Acerta, Zenito, Xerius enz...) kun je (gedeeltelijk) laten kwijtschelden als je kunt bewijzen dat je niet kunt betalen. Zonder correct aanslagbiljet wordt dat bewijs moeilijker.
  4. Je kinderen missen een kans op een studiebeurs als er geen (of een te hoog) inkomensbewijs is.

Een goede raad van Dyzo. Betaal je boekhouder voor die aangifte, desnoods in schijven. Als betalen echt niet kan, kun je misschien beroep doen op familie of vrienden of zelfs op de fiscus om je aangifte op te maken. In sommige simpele gevallen kun je dit zelf oplossen met wat aanwijzingen, Dyzo heeft hiervoor een hulpmiddel in voorraad.

Lees ook : Belastingsaangifte na faillissement

Vijf voor twaalf Menulink: