Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Carensmaand zelfstandige

Tekst van het zomerakkoord

  • het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren

  • Verkorting van de carensmaand tot 2 weken

  • datum van inwerkingtreding: 1 januari 2018

Toelichting door Dyzo

Een zelfstandige die niet meer kan werken om medische redenen kan een vervangingsinkomen krijgen van zijn ziekenfonds. De eerste maand van de werkonbekwaamheid krijgt hij geen geld van zijn ziekenfonds. Die maand heet in het politieke taalgebruik een “carensmaand”. Die is er gekomen om tal van politieke redenen , maar heeft vooral als gevolg dat de sociale zekerheid minder moet uitgeven voor zieke of gewonde zelfstandigen. Door het zomerakkoord zou een zelfstandige die vanaf 1/1/2018 als ziek erkend wordt door zijn ziekenfonds, al vanaf 15/1/18 een uitkering krijgen van zijn ziekenfonds. Zonder zomerakkoord had diezelfde zelfstandige zich zonder uitkering moeten redden tot 31/1/2018.

Meer info over de ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Vijf voor twaalf Menulink: