Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Al vanaf juli 2008 staat het systeem van de loonkostsubsidie ook voor hen open. Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. De premie kan worden toegekend aan startende zelfstandigen en aan zelfstandige die hun activiteit hervatten. De berekeningsbasis voor de premie is het Gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI). Het eerste jaar bedraagt de premie 40 % van het GMMI, daarna is het basisniveau van toepassing zonder mogelijkheid van verhoging. Na het eerste jaar moet er voldoende bedrijfsactiviteit bewezen worden. In vaktermen heet deze premie VOP of Vlaamse ondersteuningspremie.

Lees meer over de toekenningsvoorwaarden.

Lees meer over bedrag, aanvraag en infodienst VOP.

In september 2010 al 4.109 Vlaamse ondersteuningspremies toegekend
Sinds de opstart in oktober 2008 ontving de Vlaamse overheid al 4.927 aanvragen voor een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Daarvan werden er 4.109 goedgekeurd. De VOP is een tussenkomst in de loonkost van een persoon met een arbeidshandicap. Deze tussenkomst kan oplopen tot 60 procent van het loon. Ook zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor de premie. 58 dienden een aanvraag in waarvan er 28 werden goedgekeurd. In de regeling voor werknemers werden er tot dusver reeds 4.268 aangevraagd en 3.657 goedgekeurd. In de regeling voor uitzendkrachten was dat respectievelijk 601 en 424. Van de 3.657 goedgekeurde dossiers in de werknemersregeling waren er 1.871 (51%) voorheen niet in dienst. In 2008 bedroeg het aantal nieuwe werknemers 41%, in 2009 52% en in 2010 55%.
Vijf voor twaalf Menulink: