Persoonlijke bijdragen

Achterstallige sociale bijdragen

Zelfstandigen in financiële moeilijkheden kunnen vaak hun sociale bijdragen niet (tijdig) betalen. Maar dat heeft zware gevolgen.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Geldigheid: Wat hieronder volgt is geldig voor aanvragen ingediend vanaf 01/01/2015.
 

Bestemming van je betaling bepalen (=de affectatie van de betalingen)

Wat ? Met bestemming wordt bedoeld het gebruiken van de betaling voor het vereffenen van bepaalde kwartaalbijdragen, verhogingen of kosten. M.a.w. jij kiest de bestemming van jouw betaling.

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Wat ? Wanneer de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald, moet het sociaal verzekeringsfonds zoals hierboven uitgelegd dus verhogingen aanrekenen. Het is echter mogelijk om voor de aangerekende verhogingen (3% en 7%) kwijtschelding te verkrijgen.

Lagere sociale bijdragen voor starters vanaf 2018

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Pagina's