Niet akkoord met je belastingsaanslag ? Snel naar je boekhouder !

Vergissen is menselijk, en de belastingsregels zijn soms zo onduidelijk dat de fiscus het zelf niet goed weet. Lees je belastingsaanslag dan ook met een kritisch oog, want er hangt veel van af. Belastingen betwisten is een vak apart. De bijstand van je boekhouder kan een groot verschil maken. Schakel hem/haar tijdig in. Toch volgt hier wat praktische info, zodat je ook kunt opvolgen wat er gebeurt.

Je hebt exact 6 maanden tijd  om bezwaar in te dienen. In principe kan je daarna niets meer doen aan die aanslag, ook naar de rechtbank stappen heeft dan geen zin meer.

Deze termijn van 6 maanden begint niet te lopen op de dag dat u uw aanslagbiljet ontvangt, maar al op de datum waarop de fiscus het verzendt (art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen). Houd er rekening mee dat een bezwaarschrift ook effectief bij de fiscus moet zijn toegekomen binnen de termijn van 6 maanden.  Concreet houdt dit in dat je enkele dagen van die 6 maanden verliest.
 
Een bezwaarschrift tegen de aanslag indienen kan niet via tax-on-web, maar  moet op papier gebeuren. Een aangetekende zending vermijdt discussies over het tijdstip van verzending. Het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de bevoegde gewestelijke directeur. Je vindt het adres bovenaan op de tweede pagina van je aanslagbiljet ('Indienen van een bezwaarschrift').  Het bezwaarschrift bevat minstens de volgende elementen:
1 Datum waarop je het bezwaarschrift verstuurt
2 Vermelding van soort document, soort belasting, aanslagnummer en belastingjaar
3 Kopie van de aanslag
4 Motivering van uw bezwaar
5 Relevante bewijsstuk(ken)
6 Berekening
7 Je handtekening
8 Je naam, adres en telefoonnummer
 
Verder is het belangrijk dat je bezwaarschrift gericht is tegen een gevestigde belasting. Neem daarom volgende gegevens die je op jouw aanslag vindt, ook in je bezwaarschrift op: het artikelnummer, het inkomsten- en aanslagjaar, het repertoriumnummer en de datum van uitvoerbaarheid.
Achteraf  krijg je een ontvangstbewijs toegestuurd maar dit betekent uiteraard niet dat de fiscus het eens is met de inhoud van uw bezwaar en/of met de termijn waarbinnen het werd ingediend.
Je moet enkel het onbetwist verschuldigde gedeelte - dat deel waar geen discussie over bestaat - betalen. De fiscus laat je automatisch weten hoeveel dat precies is: als je €  1500 moet bijbetalen, maar je bent het niet eens met € 500, dan is het onbetwist verschuldigde deel € 1000.
Vijf voor twaalf Menulink: