Mytrusto voorkomt extra deurwaarderskosten

MyTrustO is een dienst die de afbetalingen haalbaar en eerlijk verdeelt over al de schuldeisers. KMO's die moeite hebben om hun facturen te betalen of te innen zijn hierdoor beter af.

Voordelen :

  1. De schuldeisers worden tevredengesteld doordat de betaling voortaan voor een groter deel bij hen terechtkomt. Ze kunnen ook gerust zijn dat de andere schuldeisers hen niet kunnen benadelen.
  2. Ze zullen dan ook geen nieuwe gerechts- of inningskosten meer maken. Dat voorkomt dat de schuld ondanks afbetalingen niet vermindert of zelfs groeit. De reeds gemaakte kosten verminderen niet.
  3. Er komt geen rechtbank of negatieve publiciteit aan te pas.
  4. Ook voor handelaars.

Nadelen

  1. Mytrusto is niet kosteloos, er is voor schuldenaars een instapkost en een maandelijkse kost.
  2. Mytrusto werkt op basis van akkoorden. Uitzonderlijk zijn er toch schuldeisers die de werkwijze van MyTrustO aanvechten.
  3. Niet iedereen heeft voldoende afbetalingscapaciteit, dus zal MyTrustO een deel schuldenaars niet kunnen helpen.

Wil je een beroep doen op MyTrustO ?

raadpleeg www.mytrusto.be voor telefoonnummers en adressen.

Lees meer over MytrustO. 

Download hier het opiniestuk over de bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder uit De Tijd dd 1/7/17 van Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar privaatrecht aan de KU Leuven, covoorzitter Leuven van het Mediation Platform, visiting professor of Law in Harvard, advocaat aan de balie van Brussel en Kortrijk

Vijf voor twaalf Menulink: 
Preventie Menulink: