Inkomenssteun

Waar vind ik mijn loopbaangegevens ?

Om je sociale rechten zoals pensioen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen na te kijken vraagt Dyzo je vaak naar gegevens over je loopbaan.

Stopzettingsuitkering van je sociaal verzekeringsfonds

Wie zijn zaak moet stoppen kan onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een uitkering van de sociale zekerheid als zelfstandige. Sedert 18/1/2016 heet dit het overbruggingsrecht, maar velen gebruiken nog de oude naam namelijk ("de faillissementsverzekering").

Uitkering voor ondernemers in moeilijkheden - mag het iets meer zijn ?

Tot 1/2/2011 bestond er een crisisuitkering voor zelfstandigen. Het ging om een vervangingsinkomen dat een ondernemer in ernstige financiële moeilijkheden gedurende 6 maanden kon krijgen ten laste van de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Een stopzetting van de zaak was toen niet vereist.

Fiscaal : hoe overbruggingsrecht aangeven aan de belastingen ?

Een overbruggingsrecht ( oude naam : faillissementsuitkering ) is een voordeel dat een zelfstandige uit zijn sociale zekerheid haalt. Het is in principe belastbaar, en dient dus aangegeven te worden op je belastingsaangifte.

Ik weet niet meer bij welk sociaal verzekeringsfonds ik aangesloten ben. Hoe geraak ik aan mijn rechten ?

Om een faillissementsverzekering (of andere sociale rechten) aan te vragen moet je een aangetekende brief sturen naar je sociaal verzekeringsfonds.

Pagina's