Hinder bij werken

Hinder bij openbare werken

Als je zaak onbereikbaar wordt voor klanten is dat vaak een ramp voor de omzet van je zaak. In het ergste geval kunnen omvangrijke en langdurige openbare werken je zaak kapot maken. Het verlies door hinder omwille van openbare werken is een ernstig ondernemersprobleem.

De hinderpremie

Openbare Werken schaden veel handelaars

Hinder bij openbare werken - ken je de Vlaamse rentetoelage ?

Openbare werken veroorzaken meestal omzetverlies.

Wat als je gemeente geen hinderattest wil afleveren en je meent recht te hebben op een vergoeding wegens hinder ?

Indien de gemeente geen attest aflevert of in het attest niet bevestigt dat er werken plaatsvinden die hinder veroorzaken, kunt u bij de indiening van uw aanvraag bij het Participatiefonds vragen dat een erkend ambtenaar van het Participatiefonds de toestand onderzoekt en in een attest al dan nie

Minnelijke schikking mogelijk bij overtreding van de wet op vergoeding van de hinder door werken op het openbaar domein

Zelfstandigen die een inbreuk plegen tegen de wetgeving op vergoeding van de hinder door werken op het openbaar domein, riskeren een geldboete.