Hinder bij openbare werken - ken je de Vlaamse rentetoelage ?

Openbare werken veroorzaken meestal omzetverlies. Dan wordt het moeilijk om je leningen nog af te betalen of om zuurstof te krijgen via een nieuwe lening. Ondernemingen die door openbare werken dreigen in moeilijkheden te komen, kunnen met de Vlaamse rentetoelage hun aflossingslast aanzienlijk verlichten. De overheid komt tussen in de renteaflossingen die de ondernemingen moeten doen op hun bestaande en/of nieuwe leningen. De tussenkomst in de intrest geldt voor de volledige periode van de werkzaamheden. De toelage bedraagt 80 % van de intrest met een maximum van 8% van het kredietbedrag. Gemeentebesturen zouden hun handelaars moeten informeren over deze toelage.  De aanvraag moet online ingediend worden.

De gemeentebesturen moeten op vraag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een verklaring verstrekken waarin de start van de openbare werken, de duur van de openbare werken en de verstoorde bereikbaarheid worden aangetoond.

Lees meer over :


Statistische achtergrondinfo

De Vlaamse overheid ondersteunde in 2014 via de rentetoelage 484 ondernemers. De 484 ondernemers kregen in totaal 5,2 miljoen euro aan steun, dat is 13% meer dan de 4,6 miljoen euro in 2013. De meeste steundossiers kwamen uit Oost-Vlaanderen (175) en West-Vlaanderen (161). Voor Vlaams-Brabant waren er amper 34 toegekende steundossiers.

Vijf voor twaalf Menulink: