Blijf je fiscaal dossier de baas

Waarom ?  De meeste ondernemers doen beroep op een externe boekhouder/fiscalist/accountant en dergelijke voor belastingsaangiftes en verdediging. Dat is een goede zaak, want fiscale zaken zijn zeer ingewikkeld én van groot belang. Voor het geval dat je fiscale documenten nodig hebt kan je die expert inschakelen. Dat is niet kosteloos. Als de expert al een tijdje niet betaald is, is het minder vanzelfsprekend dat je vanuit die hoek nog hulp mag verwachten. Daarom is het goed dat er kosteloze online hulpmiddelen bestaan :

 1. MyMinFin. Daarmee kan je - zonder hulp of kosten - zelf een en ander opvragen en nakijken.
 2. Als je helemaal anoniem wil berekenen hoeveel belastingen je zult moeten betalen, kun je werken met taxcalc. Daar moet je niet inloggen, dus dat gaat zonder kaartlezer, EID en code. Nadeel van taxcalc is dat je alles zelf moet invullen. Daarom gaat de rest van dit artikel over Myminfin.

Wat ? Alles wat de fiscus over jou weet en van jou wil vernemen staat daar online en is downloadbaar. Hou er rekening mee dat ook de sociale zekerheid en het OCMW dit platform kennen en gebruiken om hun wettelijke opdracht naar behoren te vervullen. Ook werknemers kunnen dit gebruiken.

Voorwaarden ? www.myminfin.be is een beveiligde website die je kan raadplegen met :
 • ofwel een token
 • ofwel een kaartlezer die via USB met jouw PC verbonden is. Daarbij heb je ook nog nodig : je elektronische identiteitskaart en de daarbij bijhorende pin-code.
Het is een online dienst, dus 24/24 en 7/7 beschikbaar, en nog kosteloos bovendien.
 
Wat kan je daar vinden ?
 • Alle briefwisseling tussen jou en de fiscus
 • Alle aanslagbiljetten (die de fiscus digitaal bijhoudt)
 • Inlichtingenfiches die derden opstelden om uw inkomsten aan de fiscus mee te delen (loonfiches, commissielonen, …)
 • Een elektronische versie van je ingediende belastingaangifte
 • Een “fiscale balans” van je belastingschulden en tegoeden
 • Slapende banktegoeden (indien de Administratie daarvan weet)
 • Een overzicht van je onroerende goederen met inbegrip van het kadastraal plan ervan (voor eigenaars)
 • Een overzicht van alle huurcontracten (als je eigendom verhuurt)
 • Bezwaarschriften die hangende zijn
 • De contactgegevens, o.a. het mailadres van de belastingdiensten die voor uw woonplaats bevoegd zijn.
 
Wat kun je daar doen ? Vanuit deze website kan je ook je belastingaangifte indienen  (via een link naar Taks on Web).
Daarnaast vindt er ook alle noodzakelijk blanco formulieren voor al je fiscale verplichtingen.

Zit je met een onbetaalbare belastingsaanslag ?

Lees het advies van Dyzo over een aanvraag van een afbetaling van je belastingen.

Van en voor wie ? Deze website is uiterst persoonlijk : wanneer je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en gegevens nodig hebt van je partner moet je met diens id-kaart inloggen om diens gegevens te kunnen raadplegen. Echt gemeenschappelijke zaken zal je dan uiteraard 2 x te zien krijgen.
 
Vijf voor twaalf Menulink: