Bescherming privé-woning tegen beslag (update 16/10/2014)

Zelfstandige ondernemers kunnen hun privé-woning beschermen tegen beslag. Op die manier kunnen ze hun eigen huis waar hun gezin in woont beschermen tegen het ondernemersrisico.
 
Wat is er nieuw?
De wet (van 15 JANUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s) wijzigde met uitwerking vanaf 13/2/2014 een paar zaken in verband met deze bescherming.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep en de gepensioneerde die nog een zelfstandige activiteit uitoefent kunnen de bescherming van hun gezinswoning kunnen.
 • De kostprijs wordt lager
 • De bescherming blijft gelden :
  • ook als de stopzetting als zelfstandige niet het gevolg is van een faling
  • ook voor wie na zijn zelfstandigheid werknemer of ambtenaar wordt, of zonder beroep valt,
  • ook voor wie een andere zelfstandige activiteit opstart
  • voor het verleden, bij herroeping op aanvraag of door overlijden

Download hier Portable Document Format (PDF)de folder van de FOD Economie over onbeslagbaarheid van de woonst van een ondernemer (pdf, 3.07 MB). Let wel, die is nog niet aangepast aan de wet van 15/1/14 !

Vijf voor twaalf Menulink: