Is verschoonbaarheid van vòòr de wet van 8/8/1997 hetzelfde als daarnà ?

De verschoonbaarheid onder de oude faillissementswet van 1851 heeft behoudens de term “verschoonbaarheid” niets gemeen met de verschoonbaarheid bedoeld in de Wet van 8 augustus 1997. Het was ongetwijfeld beter geweest had de wetgever een andere term gebruikt, om elke verwarring te vermijden.

De verschoonbaarheid onder de oude faillissementswet betrof de afschaffing van gevangenisstaffen voor burgerlijke en handelsschulden, mogelijk gemaakt bij Wet van 27 juli 1871. Staat dus in een vonnis van sluiting van faillissement - dat dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 8/8/1997 - dat de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, dan betekent dit louter de symbolische bevestiging dat er geen gevangenisstraf uitgesproken wordt omwille van het failliet.  (zie ook Cass 24 maart 2005).

Wie anno 2009 nog vervolgd wordt omwille van schulden die te maken hebben met de oude faillissementswet kijkt dus best na of de vordering nog niet verjaard is of zoekt zijn toevlucht in een collectieve schuldenregeling.
 
Beleidsaanbeveling (pdf, 172 KB). Dyzo stelt voor om een procedure in te stellen om bevrijding van deze oude schulden mogelijk te maken, maar het is nog wachten op de realisatie hiervan.