Belastingen

Je klant is failliet - fiscale gevolgen

Wat is het probleem ?

Jouw bedrijf gaat failliet - fiscale gevolgen

De faillietverklaring van een bedrijf veroorzaakt meestal verliezen voor de ondernemer die dat bedrijf leidde of bezat. Die verliezen kan de ondernemer soms voor een stuk terugwinnen door een vermindering van zijn toekomstige belastingen.

Je aangifte personenbelasting na faillissement

Probleem Als je op13 juli 2017 je aangifte voor de personenbelasting nog niet indiende ben je te laat. Kan je nog een boete en een belastingverhoging vermijden?