Nieuwe insolventiewet

Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden die failliet gaan met een vonnis uitgesproken na 30/4/2018 krijgen met een pak nieuwe regels te maken. De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars of handelsondernemingen.

Vooraleer een faillissement aan te geven

Als de schulden een ondernemer boven het hoofd groeien, wat doe je dan best ?

Doe dit wel. Dyzo raadt aan om werk te maken van :

Overzicht verloop faillissement

Dit is een samenvattend artikel over de faillissementsprocedure. Een faillissement heeft een begin, een aantal tussentijdse beslissingsmomenten en een einde. Lees meer over :

Elektronische aangifte faillissement op 2 MEI 2018

Vanaf 1 mei 2018 kan een faillissement enkel nog elektronisch aangegeven worden. Dat moet via de website www.regsol.be .

Gevolgen - de gefailleerde krijgt bezoek

Onmiddellijk na het vonnis van faillietverklaring komt de curator, meestal samen met de rechter-commissaris op bezoek bij de gefailleerde. Dat gebeurt soms nog dezelfde dag. De gefailleerde moet zorgen dat hij/zij bereikbaar is (neem de telefoon op).

Pagina's