Moet ik specialisten betalen om gebruik te maken van de WCO?

In de praktijk blijkt dat externe hulp (advocaat, accountant, bedrijfsconsulent…) noodzakelijk is. Het redden van een zaak is technisch ingewikkeld, want je moet aan een kritisch rechtscollege kunnen bewijzen dat je zaak binnen een redelijke termijn te redden is. Vergeet niet dat de rechtbank zal oordelen op basis van de gegevens die je voorlegt. M.a.w.: hoe beter de argumenten en de bewijzen in jouw dossier, hoe hoger de slaagkansen. Je moet dus nog in staat zijn om die deskundigen te betalen voor dat werk.

Vanaf 1/8/2013 geldt ook dat de aanvraag WCO :

  • van een vennootschap ongeldig is als niet alle jaarrekeningen neergelegd zijn bij de nationale bank van België. Vaak zijn ondernemingen in moeilijkheden hiermee niet in orde, en zonder externe hulp zal dit moeilijk in orde te brengen zijn.
  • ongeldig is als niet alle verplichte bewijsstukken samen met het verzoekschrift neergelegd worden. De wet eist ook dat die documenten door een deskundige opgemaakt zijn.