Laat de WCO mijn onderneming in moeilijkheden toe door te starten of over te laten ?

Inderdaad de wet vergemakkelijkt bijvoorbeeld :

  • Een doorstart. De mogelijkheden om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Zo kan er relatief eenvoudig een periode van maximum 6 maanden bescherming tegen de schuldeisers bekomen worden. Tijdens die ‘opschorting van betaling’ kan men verder werken aan het herstel van de onderneming, zonder het voortdurend dreigende gevaar van een dagvaarding, beslag, faillissement,… Gedeeltelijke kwijtschelding van schuld, afbetaling van het overige, het is mogelijk. Voor fundamenteel gezonde ondernemingen met een tijdelijk probleem betekent dat een aanzienlijk grotere overlevingskans.