Kan tijdens de afwikkeling van het faillissement van een eenmanszaak waarvoor ik me borg heb gesteld reeds beslag gelegd op mijn loon ?

Als er een persoonlijke borgstelling is gebeurd kan de schuldeiser kort na het faillissement GEEN loonbeslag uitoefenen. Hij kan wel een vonnis bekomen om die borgstelling te kunnen afdwingen, maar de uitvoering van dat vonnis (via loonbeslag) is krachtens art. 24bis van de faillissementswet opgeschort tot er een vonnis is dat de  faillissementsprocedure afsluit.

Beperking: dit is enkel bij een eenmanszaak van toepassing. Een borgsteller van een vennootschap kan wel direct aangesproken worden.