Kan ik zonder gerechtelijke procedure externe hulp inroepen om mijn onderneming in moeilijkheden te redden?

Ondernemingen die hun activiteiten willen reorganiseren, kunnen daarvoor de hulp inroepen van een ondernemingsbemiddelaar. Het aanvragen van een ondernemingsbemiddelaar is zowel mogelijk voor ondernemers

(1)    van wie hun dossier hangende is bij de ‘kamers voor handelsonderzoek’ (Klik hier voor meer info) en dus geen gebruik maken van de WCO
(2)    die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in de WCO om te streven naar een minnelijk akkoord met de schuldeisers buiten een gerechtelijke procedure.
 
De ondernemingsbemiddelaar heeft als taak om de ondernemer te helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe ondernemingsstrategie, maar ook om als tussenpersoon te functioneren in de gesprekken tussen schuldenaars en schuldeisers.
 
Het verzoek tot aanduiding van een ondernemingsbemiddelaar moet gebeuren bij de kamer voor handelsonderzoek als het dossier daar hangende is of bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel als men werkt via een minnelijk akkoord. Vormvereisten voor het verzoek zijn er niet, het kan dus zelfs mondeling !
 
Iedereen kan in principe de taak van ondernemingsbemiddelaar op zich nemen. De rechtbank moet wel zijn goedkeuring geven. Denk dus best na over iemand die goed geplaatst is om die taak op zich te nemen (advocaat, boekhouder, iemand die praktijkervaring heeft met ondernemingen in moeilijkheden,…).
 
Wettelijk is er ook niets geregeld over de vergoeding voor die ondernemingsbemiddelaar. De eventuele vergoeding zal dus onderling moeten afgesproken worden. De vergoeding valt ten laste van de ondernemer die de ondernemingsbemiddelaar gevraagd heeft.