Kan ik tijdens het faillissement actief blijven in mijn zaak?

(art 47 faillissementswet)

Ja. De wet voorziet uitdrukkelijk dat de rechtbank, op verzoek van de curator of elke belanghebbende, machtiging kan verlenen aan (1) de curator(en), (2) de gefailleerde of (3) een derde om de handel voorlopig verder te zetten. Indien de gefailleerde of een derde de handel verder zetten, zal de curator wel toezicht houden.

In de praktijk zal een curator heel weigerachtig staan tegen een voorstel om de failiete zaak verder uit te laten baten door de vroegere uitbater of iemand anders. De curator is immers aansprakelijk voor het ontstaan van nieuwe schulden en is ook niet steeds een expert inzake zakendoen. Bedoelde machting zal zich dus maar voordoen voor korte tijd, bij bederfelijke of moeilijk verkoopbare goederen en waar er een vertrouwensrelatie bestaat tussen curator en gefailleerde.

Sinds de nieuwe faillissementswetgeving van 1997 is het akkoord na faillissement volledig afgeschaft. Dat houdt in dat een gefailleerde geen regeling kan treffen met zijn schuldeisers om opnieuw aan het hoofd te worden gesteld van zijn activiteit.