Kan ik in beroep gaan tegen een vonnis van faillietverklaring?

(artikel 14 en 15 faillissementswet)
Ja, er kan hoger beroep of (derden)verzet worden aangetekend binnen een termijn van 15 dagen. Verzet is mogelijk indien het vonnis werd uitgesproken ‘bij verstek’ (dat betekent dat U niet aanwezig of vertegenwoordigd was op de zitting). Hou er wel rekening mee dat de rechter in geval van hoger beroep of verzet geen rekening mag houden met de vermogenstoestand van de gefailleerde ná het vonnis van faillietverklaring. De rechter zal steeds oordelen of de voorwaarden van faillissement vervuld zijn op basis van de toestand op het ogenblik van de faillietverklaring.

Wanneer de rechter oordeelt dat de voorwaarden van faillissement niet vervuld zijn, zal het faillissement worden opgeheven. Daardoor wordt de curator ontlast van zijn opdracht. Hij treedt dus niet verder op.In het vonnis van opheffing wordt de ex-gefailleerde gemachtigd de opheffing te publiceren in het Belgisch Staatsblad. De ex-gefailleerde zal dan voor die kosten opdraaien maar het niet publiceren is in zijn eigen nadeel. De schuldeisers worden door publicatie op de hoogte gebracht dat het faillissement is opgeheven. De vermelding in de KBO gebeurt wel door de griffie en zou dus altijd moeten gebeuren.

 

Merk op: de vereffening wordt gewoon voortgezet, ook al ga je in beroep of verzet tegen het vonnis! Het vonnis blijft dus gewoon uitvoerbaar.