Kan een vennoot verschoonbaar verklaard worden ?

Verschoonbaarheid is een voordeel dat een gefailleerde handelaar kan bekomen tijdens een faillissementsprocedure. Het levert bescherming op tegen schuldeisers. Vennootschappen kunnen geen aanspraak maken op verschoonbaarheid, uitbaters van eenmanszaken wel.

Als een vennootschap failliet verklaard wordt, zijn de vennoten in principe niet failliet. Er is echter een soort vennootschappen die de vennoten geen bescherming biedt tegen schuldeisers. De curator kan zich bij faillissement van zo'n vennootschap dus probleemloos bedienen van het vermogen van de vennoten om de schulden van de vennootschap te voldoen. Wellicht omdat deze vennoten bij faling dezelfde aansprakelijkheid dragen als iemand die handel drijft in een eenmanszaak, komt het vaak voor dat deze vennoten ook failliet verklaard worden. Dat kan samen met de vennootschap of later gebeuren. Eens de faling van de vennootschap afgesloten is, kan het niet meer. Vennoten van een failliete VOF, GCV, CVA of CVOA die het voordeel van de verschoonbaarheid willen bekomen moeten uitdrukkelijk vragen om ook zelf failliet verklaard te worden. Niet elke rechtbank spreekt immers uit eigen beweging het faillissement van deze vennoten uit, alhoewel ze wel allemaal ingaan op een vraag om persoonlijk failliet verklaard te worden in voormeld geval.