Ik weet niet of mijn faillissement afgesloten is. Hoe kan ik dit discreet en anoniem nagaan ?

Een faillissement start met een vonnis dat verklaart dat persoon x of firma zus en zo failiet wordt verklaard. Daarna gaat de curator aan het werk, vereffent het faillissement en roept tenslotte de schuldeisers bijeen voor een afsluitingsvergadering. Daarop volgt een vonnis van sluiting van het faillissement, waarin ook vermeld staat of er verschoonbaarheid verleend werd. Dat vonnis wordt gedeeltelijk gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Op die manier is dus anoniem na te gaan of een welbepaald faillissement afgesloten is.

Hoe vind je zoiets nu terug in het staatsblad ?

  1. surf naar het staatsblad
  2. kies uit Nederlands - Deutsch - Français
  3. kies rechtsboven "geavanceerd zoeken"
  4. geef in de lijn "Datum van publicatie " twee datums in, bijvoorbeeld 2009 01 01 en 2009 03 31. Kies datums die de periode aangeven waarin het vonnis zou kunnen afgesloten zijn. Dit mag ver uit elkaar liggen. Als je geen datums ingeeft, kan het ook lukken,  maar riskeer je te veel resultaten te krijgen.
  5. geef in de lijn "Woorden van tekst" de naam in van de onderneming in kwestie
  6. je kan in de lijn daaronder nog extra gegevens invoeren, zoals de vennootschapsvorm, om de opzoeking te verfijnen.
  7. klik op de knop "lijst" midden bovenaan.

Als je geen lijst met resultaten krijgt zijn je zoekgegevens fout, of is er niets van opgenomen in het staatsblad. Volgens Graydon gebeurt het af en toe dat wettelijk verplichte publicaties om een of andere reden toch niet gebeuren. Je kan oefenen door in de lijn "Woorden van tekst" het woord "biopunt" in te geven en in de lijn daaronder "VOF". Als je het goed hebt gedaan, zie je dat de VOF biopunt op 8/1/2007 failliet werd verklaard en dat dit faillissement gesloten werd verklaard op 22/6/2009. Door in die lijst op de knoppen in de rechterkantlijn te klikken krijg je meer detail van het vonnis te zien.

Om te herbeginnen, kies rechts bovenaan de knop "nieuwe opzoeking".

Vóór 1 juni 1997 zijn de vonnissen niet online terug te vinden, dus moet er gebeld worden naar de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel om deze vraag te stellen. De rechtbank zal uit zo'n telefoontje niet concluderen dat er schuldeisers moeten verwittigd worden. De griffier zal wel vragen welk wettig belang de beller heeft bij de gevraagde informatie. Als je in het vonnis vermeld bent, heb je zo'n wettig belang, dus is dat geen echt probleem.