Ik ben gescheiden na het faillissement van mijn echtgenoot, nog voor er uitspraak was over zijn verschoonbaarheid. Ben ik ik veilig voor zijn schuldeisers ?

Een gefailleerde (natuurlijke persoon - eenmanszaak) die verschoonbaar wordt verklaard kan niet meer vervolgd worden door de schuldeisers van de vóór het faillissement ontstane schulden. De verschoonbaarheid heeft dus grote gevolgen voor de gefailleerde: hij/zij kan niet meer aangesproken worden voor de restschulden die overblijven na het afsluiten van het faillissement en start dus met een propere lei.

Ook de echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor bepaalde van die schulden (hetzij wettelijk doordat ze niet met scheiding van goederen getrouwd waren, hetzij contractueel doordat ze bepaalde contracten mee tekende) wordt door de verschoonbaarheid van de echtgenoot automatisch bevrijd. Maar er bestond een probleem voor de ex-echtgeno(o)t(e): wanneer het vonnis van de echtscheiding geakteerd werd bij de burgerlijke stand vóór de verschoonbaarheid van het faillissement werd uitgesproken, dan konden de schuldeisers de ex-echtgeno(o)t(e) blijven achtervolgen. Wanneer er tijdens de afwikkeling van de faillissementsprocedure onenigheid ontstond tussen de echtgenoten, had de echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde er dus vreemd genoeg belang bij dat de echtscheiding pas werd afgerond na het afsluiten van het faillissement.
 
De wetgever heeft deze onrechtvaardigheid vanaf 28/8/2008 ongedaan gemaakt. Uitspraken over verschoonbaarheid die dateren vanaf 28/08/2008 gelden ook voor de ex-echtgeno(o)t(e), ongeacht het tijdstip waarop de echtscheiding wordt uitgesproken. Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard is ook diens ex-echtgeno(o)t(e) voortaan automatisch verlost van de restschulden.
 
Bron: Belgisch Staatsblad 18 juli 2008: De wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wet betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten.