Kmo's met kredietproblemen kunnen bij twee soorten diensten terecht

1. Kmo's die moeilijkheden ondervinden om aan een nieuw krediet te geraken, kunnen sedert 1 april 2014 terecht bij gewestelijke diensten.

 
In Vlaanderen heet dat een kredietbemiddelaar. Dat is Chris Dauw, een economist en handelsrechter met een pak ervaring in de kredietsector.
De kredietbemiddelaar heeft als taak het overleg te bevorderen tussen de ondernemingen en hun banken. Hij informeert de kmo's ook over de bestaande steunmaatregelen. Wie in Vlaanderen gedomicilieerd is kan beroep doen op de kredietbemiddelaar, op het gratis nummer 0800 20 555, of via kredietbemiddelaar@vlaio.be.
 
In Brussel kan je daarvoor terecht bij de SRIB - GIMB, tel 02/548 22 11.
 
Waarschuwing : wie met Google (en dergelijke) op zoek gaat naar een kredietbemiddelaar vindt er meerdere in België. Bijvoorbeeld : Cofidis scoort hoog onder de zoekterm "kredietbemiddelaar". Cofidis is een bank. Maak een duidelijk onderscheid tussen kredietbemiddelaars die met een officiële ombudsopdracht belast zijn en de die overige commerciële ondernemingen die in de eerste plaats hun eigen belangen verdedigen. Dat laatste mag natuurlijk, maar het gevaar voor verwarring is groot.
 
Van februari 2009 tot eind 2012 werden er 1014 ondernemingsdossiers ingediend bij de Bemiddelaar, goed voor een totale omloop van meer dan 203 miljoen euro. In 60% van de gevallen komt de Bemiddelaar tot een verzoening van de partijen. Dat leidt tot concrete oplossingen waardoor de activiteit van de onderneming kan verzekerd blijven, wat zorgt voor het behoud van 55% van de jobs. De maatregel heeft zo al 2778 voltijdse jobs kunnen vrijwaren.
 
2. Heeft uw probleem met uw bank te maken met het duurder maken, opleggen van nieuwe voorwaarden of het opzeggen van een bestaand krediet, dan is er een andere dienst dan de kredietbemiddelaar bevoegd, namelijk ombudsfin. Lees meer via voorgaande link.

In de tijd dat Chris Dauw nog als federale kredietbemiddelaar aan het werk was, (tot 30/3/2014) deed hij reeds volgende vaststellingen :

  • De banken zijn werkelijk terughoudender geworden om kredieten toe te kennen aan ondernemers
  • Kredietaanvragers maken meer kans als hun kredietdossier onderbouwd is met voldoende cijfers, en als achter die cijfers ook aantoonbare feiten schuilgaan die rechtstreeks verband houden met de zaak in kwestie.
  • De feiten waarop het dossier gebaseerd moet zijn, haal je best uit het recente verleden, maar je moet ook een prognose maken van hoe die in de toekomst zullen evolueren.
  • Een dun aanvraagdossier is beter dan een dik, want bij de bank is tijd geld. Je beperkt je dus best tot het echt belangrijke.
  • Vraag geen groter bedrag dan je nodig hebt.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van overheidsondersteuning, De subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen maakt je wegwijs in de rijke waaier aan voorzieningen.
  • Banken vragen meer uitleg, en het duurt langer vooraleer ze een beslissing nemen.
  • De kredietbemiddelaar is een harde onderhandelaar. Hij kan soepel en creatief van gedachten wisselen met de bankier. Zijn tussenkomst bij kredietverlening maakt wel degelijk een verschil.

Laatste nazicht 24/6/2015

Herstarten Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: