Je aangifte personenbelasting na faillissement

Probleem Als je op13 juli 2017 je aangifte voor de personenbelasting nog niet indiende ben je te laat. Kan je nog een boete en een belastingverhoging vermijden?

Boekhouder/accountant. Als je boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent in jouw plaats zorgt voor je belastingaangifte dan kan dat nog probleemloos tot 26 oktober 2017. Dat is ook de meest aangewezen persoon om een zo goed mogelijke aangifte te doen.

Toch nog zelf indienen. Soms kun je echt niemand meer betalen, bijvoorbeeld tijdens en na een faillissement. Dat heb je geen andere keuze dan toch maar voor een laattijdige aangifte te zorgen. Helaas riskeer je dan een boete en belastingverhoging op een moment dat het je bijzonder slecht uitkomt.

Zonder boete

Je riskeert geen boete en/of verhoging als je overmacht kunt bewijzen. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technisch probleem. Dyzo raadt je aan overmacht in te roepen als je failliet verklaard bent en je kunt aantonen dat je curator en je boekhouder weigeren je de nodige informatie te geven.

Met boete

  1. Als er geen overmacht is en je bent als belastingplichtige te goeder trouw, dan kost een eerste overtreding je een boete van €50. Voor een tweede laattijdige aangifte is de boete al €125, etc. Vanaf de vijfde overtreding en als je te kwader trouw handelt, loopt de boete op tot €1250.

  2. Bovenop de boete riskeer je als belastingplichtige ook een belastingverhoging van 10 tot 200 %, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding.

  3. Als je te laat bent met je aangifte geef je de belastingcontroleur extra tijd om je een aanslagbiljet te sturen. De deadline is dan 31 december van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar. Dit is vooral lastig als je geld moet terugkrijgen van de belastingen, want dat duurt dan ook langer.

Niet indienen. Het is gevaarlijk helemaal geen aangifte in te dienen. Wanneer de fiscus niets ontvangt, zal zij bovenop je boete en je belastingverhoging ook nog een aanslag van ambtswege vestigen. Dat betekent dat de belasting eigenlijk vrij is om zelf een bedrag te plakken op je inkomsten. Vaak gaat de fiscus dan uit van 18000€ belastbaar inkomen. De fiscus houdt hierbij geen rekening met voorheffingen, voorafbetalingen en aftrekposten. De fiscus gaat uit van de beschikbare gegevens, en rekent niet in jouw voordeel.

De administratie heeft drie jaar de tijd om de aanslag van ambtswege te vestigen. Je kunt zo’n aanslag aanvechten, maar dan moet je zelf de werkelijke inkomsten bewijzen. Het is in ieder geval beter om zelf een aangifte in te dienen (hoe onvolmaakt ook) dan achteraf een aanslag van ambtswege te moeten aanvechten.

Herstarten Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: