Curator

Het verschil tussen de gerechtsdeurwaarder en de curator

Stel dat je eigenaar bent van een eenmanszaak, een VOF, een GCV of een CVOA en dat je onoverkomelijke schulden hebt. Dan kun je in principe niets doen en de gerechtsdeurwaarder verwachten of een persoonlijk faillissement aangeven en een curator op bezoek krijgen.

Ken je curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde.

Hoe reageren wanneer de curator uit de bocht gaat?

Dyzo hoort af en toe wel eens een klacht over een curator. Dit is ook verstaanbaar : een ondernemer staat niet graag zijn leidende positie af aan een vreemde, en afscheid nemen van een levenswerk zoals een eigen zaak, dat is moeilijk te aanvaarden.

Wanneer de curator ten onrechte loonbeslag oplegt?

Wanneer loonbeslag wordt gelegd dan behoudt u steeds een minimumbedrag van uw loon. Het betreft het onbeslagbaar deel. De hoogte van het onbeslagbaar bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten uwen laste.

Vlaams bodemdecreet - gevolg voor failliete boedel

MEER SANERING VERVUILDE TERREINEN

Vanaf 1/6/2008 veranderde het Vlaamse bodemdecreet bodemsanering (Vlarebo). Doel was projectontwikkelaars aan te zetten om sterk verontreinigde gronden een nieuwe bestemming te geven. 

Pagina's