Events & Opleidingen

Seminarie: Fiscale bemiddeling

Steeds meer burgers (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) kunnen hun belastingen niet (volledig) betalen of komen in conflict met de fiscus. In 2010 werd de fiscale bemiddelingsdienst opgericht, maar deze dienst is tot op heden nog niet bij iedereen bekend.

Seminarie: Wanneer heeft de bank genoeg?

Banken zijn voor alle bedrijven een cruciale partner. Wanneer er moeilijkheden opduiken in het bedrijf, hebben de banken in de praktijk stevig de touwtjes in handen: contractuele clausules, de wet financiële zekerheden, borgstellingen, hypotheken,…

Werknemer wordt overnemer

Nogal wat ondernemers kloppen aan bij Dyzo voor advies bij het einde van hun zaak. Overname door een werknemer is een van de vele mogelijkheden, en ze verdient ook uw aandacht

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Juridische helpdesk

Dyzo organiseert elke woensdag tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u een juridische helpdesk. Concreet betekent dat dat u op een betalend telefoonnummer terecht kunt voor eerstelijnsadvies over juridische problemen.

Pagina's