dyzo-partners

Het anker voor de zelfstandige in moeilijkheden

Home

Missie

Dyzo begeleidt de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal en geeft hem een stem in de maatschappij en het beleid. Door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven draagt Dyzo bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Waarden

  • Respectvol. Ondernemen is risicovol en mensen maken fouten. De begeleiding is vooral probleemoplossend. De ondernemer bepaalt het tempo van de veranderingen en behoudt zijn persoonlijke vrijheid van handelen.
  • Ondernemend. Waar de ondernemer dit nog kan en wil en waar mogelijk wordt alles ingezet op het redden van de onderneming. Risico’s worden benoemd en geëvalueerd. De begeleiding is niet betuttelend.
  • Geëngageerd. Onze medewerkers hebben een hart voor de ondernemers en voor ondernemen. Zij willen zoveel als mogelijk dynamiseren.
  • Empatisch. Hoe de ondernemer zijn situatie en de veranderingen beleeft, evenals zijn draagkracht, dienen voortdurend voor ogen gehouden worden.
  • Samenwerken. De complexiteit van de problematiek vraagt een integrale, multidisciplinaire aanpak die meestal enkel door samenwerking van alle medewerkers kwaliteitsvol kan geleverd worden.

Dyzo richt zich op 4 doelgroepen:

  • op ondernemers die hun zaak gezond willen houden en hun risico's in kaart willen brengen om preventieve maatregelen te nemen
  • op ondernemers in moeilijkheden op zoek naar de turnaround of die hun boeken ordentelijk willen neerleggen
  • op ondernemers die het faillissement hebben ondergaan
  • op gefailleerde ondernemers die een herstart of doorstart willen maken
Bestel je opleiding op maat, waar, wanneer en voor wie jij wil.
mail naar info@dyzo.be

Opleidingen op maat van jouw organisatie

Dyzo brengt de opleiding naar jouw organisatie. Kies uit onze 13 modules of vraag ons maatwerk.